Nieuws

Droogte en hitte: wat leert de veehouder er van?

De zomer van 2018 heeft bij veel veehouders gezorgd voor een lagere productie van ruwvoer en melk, ook op langere termijn zijn hiervan gezondheidsgevolgen te merken. Vooral op de zandgronden in het Oosten, Zuidoosten en de Waddeneilanden was het zeer droog. In de stallen was het management en de kwaliteit van huisvesting nog van invloed op de gevolgen van hitte. Doordat er zeer veel verschillen zijn tussen melkveebedrijven is het daarom ook goed om nu eens te kijken bij uw collega’s om te zien wat juist wel en niet heeft gewerkt bij de hitte.

 

Lees meer

 

 

 

 

 


Handige aandachtspunten bij het inkuilen

Na een periode met regen komt er dan toch mooi inkuil weer aan. De verwachtingen wijzen erop dat het vanaf woensdag droog wordt en mooie oplopende temperaturen richting het weekend en begin volgende week. Het wordt dan ook tijd om de eerste snede te gaan maaien mits er natuurlijk voldoende gras op het land staat!

Hieronder volgt een overzichtje met een aantal belangrijke punten waaraan u aandacht kunt besteden om tot een goede geslaagde kuil te komen.

 

Lees meer

 

 

 

 


Verandering melkveehouder(ij)

Mooi gezegd, maar niet altijd makkelijk. Gelijk heeft hij echter wel, we kunnen niet doorgaan zoals we nu met elkaar allemaal doen, wij zullen ons terdege moeten beseffen dat het milieu en de biodiversiteit een grote rol gaan spelen op melkvee bedrijven. Een melkveehouder zal meer rekening met de wensen en de grillen van de consument moeten gaan houden, of ze willen of niet. De consument is uiteindelijk de klant die betaald, en in de praktijk is het dan ook wie betaald die bepaald. Nu gaat het betalen nog niet zo heel hard, maar ook de consument zal moeten begrijpen dat als ze een leefbaar platteland willen waar ze kunnen genieten en ontspannen, dat dit niet kan zonder de inspanning van de agrarische sector. Deze sector kan, net als de consument, niet voor niks of zelfs met verlies werken.

Lees meer

 

 


Ruw eiwit moet omlaag op veen

Nieuwe Oogst heeft donderdag 1 maart een mooi artikel geplaatst over het ruw eiwit. Dit moet omlaag, dit geldt niet alleen voor de veenweide gebieden, maar ook voor alle melkveebedrijven die 100% gras voeren of overgaan op een 100% grasrantsoen.

Veel melkveehouders zijn zich nog niet bewust van dit probleem en ook voerleveranciers onderschatten dit probleem. Er zal in het rantsoen meer op de behoefte van de koe moeten worden ingespeeld en niet op de behoefte van de adviseur en zijn/haar portemonnee. Tegenwoordig kopen veel melkveebedrijven dure stikstof aan en moet er veel dure mest worden afgevoerd, dit kan niet meer.

 

Lees meer

 

 

 

 


Wel het voer, niet het advies van de fabrikant

Melkvee100plus.nl heeft begin januari een interessant artikel gepubliceerd over het onafhankelijke voeradvies in de melkveehouderij, het is een mooie tendens die zeker niet meer weg te denken is in de hele sector. Wat wij nog wel veel zien is dat veel adviesbureau’s wel het basisrantsoen zeer goed optimaliseren maar om ook het krachtvoer te gaan optimaliseren dat gaat voor een aantal adviesbureau’s nog net een stap te ver.

Veevoedingsadviesbureau Nijhof doet dit gelukkig al jaren, waarbij ook de grote fabrikanten hier zeker aan mee willen werken, mits wij de recepten maar samenstellen. Onafhankelijke veevoedingsadvies is een zeer mooie en goede ontwikkeling, ook in de melkveehouderij.

Lees meer

 

 


Wilt u ook voor uw dieren een goed begin van 2018?

Wilt u ook voor uw dieren een goed begin van 2018, verras uw dieren dan met een echt onafhankelijk rantsoenadvies. Neem dan contact op met

Veevoedingsadviesbureau Nijhof. Tel 074-2668830 of mail: info@veevoedingsadvies.nl.  Laat voor u ook 2018 het jaar worden van een duurzame veestapel met een hoger rendement. Tot slot wensen wij u van Veevoedingsadviesbureau Nijhof ook zeer goede en gezonde feestdagen.

 

 


Uitspoeling nitraat uit drijfmest minder dan gedacht

De kans op uitspoeling van nitraat bij gebruik van melkveedrijfmest is kleiner dan werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

Wat is beter: kunstmest of drijfmest? Die vraag is even belangrijk als ingewikkeld. Alleen al omdat er zoveel verschillende kanten aanzitten. Een erg belangrijk aspect is de kans op uitspoeling van nitraat uit de bemeste bodem. Recent onderzoek naar nitraatuitspoeling op grasland werpt nieuw licht op deze kwestie waarbij drijfmest relatief goed uit de bus komt: op grasland dat gemaaid wordt, is de nitraatuitspoeling lager als het bemest wordt met melkveedrijfmest in plaats van met kunstmest. Stikstofgiften van 400 kilo stikstof (N) per hectare uit drijfmest zouden mogelijk zijn zonder extra risico op nitraatuitspoeling – mits goede landbouwpraktijk wordt toegepast.

 

Lees meer

 

 

 

 


Veehouders kennen nog steeds niet alle feiten van de mais

Nu de mais voor een zeer groot deel van het land is, en de kuilen geleidelijk aan onderzocht gaan worden, komen ook weer veel verhalen los over het nut van wel of geen veel zetmeel voeren, het is daarom goed om eens in het archief te duiken en kijken wat verschillende onderzoekers de afgelopen jaren hier over geschreven hebben. Ik kwam dan ook het volgende artikel tegen wat Wilfried van Straalen, van Schothorst Feed Research, ook in 2015 al eens gepubliceerd heeft maar wat nog steeds actueel is. 

 

 

Lees meer

 

 

 


Opname van 15 kg ds per dag uit ruwvoer valt niet altijd mee

Een koe moet gemiddeld in de lactatieperiode 15 kg ds per dag opnemen uit ruwvoer. Dit kan zijn uit alleen gras of gras in combinatie met mais en andere structuurrijke voeders. Echter, in de zomer is het vaak moeilijk om dit te halen in combinatie met weidegang. Na half juni loopt meestal de kwaliteit van het gras terug, dit zorgt voor een verminderde opname. Oorzaken van de verminderde kwaliteit kunnen droogte zijn, maar ook kunnen er problemen in het bemestingsplan zitten.

 

Lees meer

 

 


Resistentie bij schimmels onderbelicht probleem

Het aantal getroffen bedrijven met schimmels, zoals de Aspergillus Fumigatus, lijkt de afgelopen hiermee lijkt steeds verder toe te nemen. In 1998 werd voor het eerst in Nederland ontdekt dat de Aspergillus Fumigatus resistentie tegen fungiciden vertoonde. Arts-microbioloog Paul Verweij van de Radboud Universiteit, onderzoeker naar schimmels, stelt dat er wekelijks één overlijdensgeval valt toe te schrijven aan besmetting met Aspergillus Fumigatus. De sporen van deze schimmel zijn bijna overal aanwezig en verspreiden zich erg makkelijk. In de melkveehouderij zijn 2 soorten Aspergillus: de Aspergillus Fumigatus en de Aspergillus Terrus.

 

Lees meer

 

 


Het belang van een goede watervoorziening bij melkvee

Zodra er problemen zijn binnen een veestapel op een bedrijf wordt vaak direct gedacht aan problemen in de voeding, huisvesting of weerstand. Hierbij wordt de watervoorziening vaak vergeten terwijl dit zeer zeker van belang is voor de dieren. Een lacterende koe heeft een waterbehoefte

variërend tussen de 100 tot 200 liter per dag. Dit is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en melkproductie. Een droogstaande koe heeft tot ongeveer 80 liter water per dag nodig. Gezien de waterbehoefte is het daarom van belang dat dit optimaal is voor de dieren.

Lees meer

 

 


Hittestress bij melkvee

Als we naar de weersvoorspellingen kijken voor de komende dagen, is u waarschijnlijk al wel opgevallen dat de temperatuur nog steeds boven de optimale temperatuur van 22 graden voor uw dieren zal blijven. Hierdoor blijven uw dieren zeer gevoelig voor hittestress. Zoals in de onderstaande foto te zien is kunnen de dieren al hittestress krijgen bij een temperatuur van 23 graden en hoger, mits de luchtvochtigheid ook hoog is. Zodra een koe hittestress heeft gehad, is dit tot 90 dagen nadien in de lactatie nog te merken. Gevolgen van hittestress kunnen zijn: een verminderde voeropname waardoor een verhoogde kans op pensverzuring, een lagere melkproductie en lagere gehaltes, de vruchtbaarheid neemt af, maar ook de kans op klauwbevangenheid, slepende melkziekte, kreupelheid én uierontsteking nemen toe.

Lees meer

 

 


Eindelijk iets meer duidelijkheid omtrent de fosfaat rechten

RVO.nl heeft de gegevens die van belang zijn voor het uitgeven van fosfaatrechten aan melkveehouders eindelijk in kaart gebracht.

Melkveehouders kunnen op de website van RVO.nl kijken op basis van welke bedrijfsgegevens zij fosfaatrechten zullen krijgen.

Hoeveel fosfaatrechten een bedrijf daadwerkelijk krijgt kan RVO.nl nog niet zeggen. “Op dit moment kunnen wij alleen de gegevens toelichten die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten. Zodra het nieuwe stelsel in werking treedt, kunnen wij het aantal fosfaatrechten pas vaststellen. Naar verwachting gaat het stelsel in op 1 januari 2017”, aldus RVO.nl.

Kengetallen per bedrijf checken

Per bedrijf geeft RVO.nl de kengetalen weer die van belang zijn voor het toekennen van fosfaatrechten. Het gaat om het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015, hoe hoog de melkproductie was in 2015, het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015 en de fosfaatruimte op het bedrijf.

Let Op

Wanneer de gegevens niet kloppen kunnen ondernemers voor 1 oktober reageren. De reactie wordt meegenomen in de definitieve vaststelling van het aantal fosfaatrechten.

Bron: boerderij 3-08-16

 


Klauwproblemen verleden tijd?

Klauwproblemen wie kent ze niet?

In de boerderij van 10 mei 2016 staat op pagina 36 een kort artikel over de werkzaamheid van spoorelementen bij klauwproblemen. Veel klanten van ons die ook chelaten in de Mineralenopmaat hebben komen al jaren tot dezelfde conclusie: bij een goed samen gesteld mineraal op maat wat bestaat uit chelaten zijn er echt aantoonbaar minder klauwproblemen, en wordt het gebruik van een voetenbad vaak zelfs overbodig.

In een langdurig onderzoek wat Novus International uitvoerde in de VS, bleek dat na 180 dg de dieren die gechelateerde spore-elementen kregen nog steeds gezond waren en geen klauwproblemen hadden, dit in tegenstelling tot de groep dieren die gevoerd werden met sulfaten of zouten (standaard mineralen).

Chelaten of organische mineralen en spore-elementen zijn duurder dan zouten of sulfaten, maar als we kijken wat een gezonde koe aan extra melk, een korte tussenkalftijd en minder dierenartskosten opleverd dan weet iedere veehouder dat hier echt een groot financieel voordeel in zit.

Veevoedingsadvies Nijhof laat voor hun klanten altijd mineralen opmaat maken, deze mineralen bestaan uit chelaten hierdoor bent u altijd verzekerd van hoog rendement met minimale kosten. Deze Mineralenopmaat worden door onze jaren lange ervaring voor uw bedrijf uit gerekend en voldoen aan de behoefte van uw dieren.

Wilt u ook van de klauwproblemen afen  bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen dan kunt u ons bellen of het Contactformulier invullen, we nemen dan z.s.m. contact met u op

 


Wilt u dit jaar weer een succesvolle maiskuil?

Kuilstabiel laat u jaar in jaar uit toch weer zien dat een goed concerveermiddel voor uw kuil niet duur hoeft te zijn. Kuilstabiel is goed en goedkoop voor gemid. slechts €1,06 per ton verse mais,reduceert u broei en schimmels in uw maiskuil tot een minimum.

Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat een goede concervering van groot belang is voor de latere gezondheid en produktie van uw dieren.

Wacht niet langer met toekijken maar gebruik net als veel van uw collega´s Kuilstabiel.

Vergelijkbare produkten zoals Bonsilage komen als gauw uit op €1,50 per ton verse mais en zijn vaak ruim €0,54 per ton of bijna €30,00 per Ha duurder dan kuilstabiel

Per Ha heeft u bij goede mais gemid. maar 15 litr. product nodig.

Wilt u meer weten over de gevolgen van broei en schimmels in uw mais en of graskuil neem dan z.s.m. kontakt met ons op.

Kuilstabiel doet echt wat anderen beloven,goed en goedkoop!!!!!!!!!!!!!!!!

Bekijk hier de pdf met meer informatie over dit product

Wilt u meer informatie ontvangen over dit product of wilt u direct een bestelling plaatsen? Vul dan het contact formulier in

Lees meer

 

 


Kuilstabiel

Kuilstabiel is naar aanleiding van verschillende onderzoeken in binnen en buitenland nog verder aangepast.  Met de recente aanpassing is kuilstabiel nog intressanter geworden voor een grote groep veehouders die kiezen voor kwaliteit, veiligheid en prijs.

Kuilstabiel is één van de weinige toevoegmiddelen die aantoonbaar gisten en schimmels reduceren.

Lees meer

 

 


Protispar de unieke eiwitbespaarder

Protispar is een nieuw product wij bij onze klanten introduceren. Protispar is een combinatie van essentiële oliën dat de eiwitafbraak in de pens remt, hierdoor is het mogelijk om direct op de voerkosten te besparen, door minder soja of andere eiwit rijke grondstoffen te voeren.

Lees meer

 

 


Melkzuur in kuilen onderschat

Melk en azijnzuurvorming in de kuil is niet alleen belangrijk voor het concerveringsproces, maar heeft ook een voederwaarde technische waarde.

Een veldonderzoek toont aan dat melkzuur meer melkdrijvend is dan suiker en alleen voldoende gevormd wordt wordt in niet te droge kuilen. Aldus het artikel in veeteelt van maart 2013.

Lees meer

 

 


Inkuilen met rendement

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope grondstof voor melk. Door zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te produceren, blijven uw voerkosten laag. Onder het kuilplastic ligt dus een schat aan waardevolle voeding.
Echter, de kuil moet dan wel zo perfect mogelijk zijn. Veevoedingsadviesbureau Nijhof helpt u daarbij: met Feed’More Extra.
Profiteer tot 20 april van onze speciale aktie!
Neem telefonisch contact op voor meer informatie 074 – 2668830

Lees meer

 

 


Geen poespas

Over de onbegrijpelijke houding van de veevoederfabrikant.

In mijn dagelijkse praktijk loop ik niet zelden aan tegen onbegrip, onbekendheid en onkunde. Zo was onlangs mijn verbazing groot toen ik bij een melkveebedrijf aan tafel zat met een voerfabrikant en een dierenarts. Er lagen verschillende onderzoeken van erkende laboratoria op tafel van mestmonsters, kuilmonsters en monsters van het TMR rantsoen. Al deze onderzoeken wezen één ding overduidelijk aan: namelijk een zeer sterke schimmelbesmetting van de Aspergillus Fumigatus en een Clostridia bacterie in het voer!

Lees meer

 

 


Mineralen op maat

Goed advies en de juiste producten voor een gezonde, productieve koe

Als specialist op het gebied van veevoeding krijgen wij regelmatig verzoeken om een mineraal op maat samen te stellen voor de melkveehouderij. Dit doen wij op basis van onze deskundigheid en jarenlange ervaring. Echter, wij realiseren ons ook dat er regelmatig kanttekeningen geplaats worden bij een mineraalopmaat

Lees meer

 

 


Resistentie schimmels

De resistentie voor schimmels neemt toe in Nederland. Met name de schimmel Aspergillus Fumigatus lijkt een lastpost te zijn. Een en ander wordt beschreven in een recent artikel in de Boerderij.

Klink hier voor het complete artikel.

Lees meer

 

 


Zeoliet en calciumbinding

Persbericht

Calcium binden met
zeoliet ‘niets nieuws’

Zenderen – Mengvoerfabrikanten stellen ten onrechte dat zeoliet niet in andere mineralenmengsels verwerkt kan worden. Ook de constatering dat calciumbinding een nieuwe trend is, is niet waar. Dat zegt André Nijhof van Veevoedingsadviesbureau Nijhof. “Wij verwerken al meerdere jaren zeoliet in mineralenmengsels en bereiken daarmee goede resultaten. Het is dus in feite niets nieuws”, aldus Nijhof.

Lees meer

 

 


Hebben uw dieren voldoende natuurlijke weerstand

Het Schmallenberg-virus rukt in de melkveesector steeds verder op. De eerste officiële berichten over misvormde kalveren zijn inmiddels naar buiten gekomen, maar het is niet ondenkbaar dat het hier gaat om een topje van de ijsberg.

Lees meer

 

 


Schmallenbergvirus breidt onafgebroken uit

Het FAVV telde op 24 januari 52 bedrijven waar het virus is aangetoond: 51 schapenbedrijven en één rundveebedrijf. Op drie gevallen na – een rundveebedrijf en twee schapenbedrijven in Henegouwen – allemaal bedrijven in Vlaanderen.

Lees meer