Service

De service van Veevoedingsadviesbureau Nijhof is persoonlijk en resultaatgericht. Tijdens een intakegesprek zal er daarom worden ingegaan op de doelstellingen van de agrarische ondernemer. Wat moet er bereikt worden en in welk tijdsbestek? Ook zal er in de stal een kijkje genomen worden om een compleet beeld te krijgen van de omstandigheden op het bedrijf.

Vervolgens wordt er, tevens aan de hand van kuilanalyses en MPR-uitslagen, gekeken wat er in de toekomst te bereiken is en of de doelstellingen eventueel moeten worden gewijzigd. In een tweede gesprek zal er een op maat gemaakt voorstel op tafel komen te liggen waarin naar voren komt wat de toegevoegde waarde is van onze diensten en/of produkten.

Na dit alles begint de ├ęchte service van Veevoedingsadviesbureau Nijhof.
Van bedrijfsbezoeken tot onderhandelingen met leveranciers. Veertien dagen nadat het bedrijf is begonnen met de adviezen en/of voeraanpassingen volgt tevens een bezoek om de eerste resultaten vast te leggen. Na dit bezoek worden de doelstellingen eventueel weer bijgesteld en wordt er gekeken wat er beter kan. Ditzelfde proces blijft plaatsvinden na elke melkcontrole!

Dat is pas echte service.

Zorg voor uw vee,
Veevoedingsadviesbureau Nijhof