Droogte en hitte: wat leert de melkveehouder er van?

Droogte en hitte: wat leert de melkveehouder er van?

De zomer van 2018 heeft bij veel veehouders gezorgd voor een lagere productie van ruwvoer en melk, ook op langere termijn zijn hiervan gezondheidsgevolgen te merken. Vooral op de zandgronden in het Oosten, Zuidoosten en de Waddeneilanden was het zeer droog. In de stallen was het management en de kwaliteit van huisvesting nog van invloed op de gevolgen van hitte. Doordat er zeer veel verschillen zijn tussen melkveebedrijven is het daarom ook goed om nu eens te kijken bij uw collega’s om te zien wat juist wel en niet heeft gewerkt bij de hitte.

Naast schade in de productie en kwaliteit van ruwvoer zijn er op veel bedrijven ook extra kosten voor het door- en herinzaaien van grasland. De schade op deze bedrijven kan oplopen tot tienduizenden euro’s per bedrijf. Gelukkig hadden veel bedrijven een royale ruwvoervoorraad, echter moeten ook veel bedrijven voer aankopen. Doordat er een mindere kwaliteit van het grasland en maisland is afgehaald dit jaar, moet dit worden opgevangen met krachtvoer en bijproducten. Echter, de mengvoeders en bijproducten stijgen ook in de kosten doordat de grondstofprijzen ook verder toeneemt.

De graszode is in de meeste gebieden snel herstelt na voldoende regen en lagere temperaturen. Een groene grasmat betekend echter niet automatisch dat de kwaliteit hetzelfde is als voorheen. Onkruiden als paardenbloem en kweek doen het juist goed bij droogte. Ook heeft jong gras minder schade als oud gras, dit is te verklaren doordat jonge grassen vitaler zijn en dieper kunnen wortelen. Naast jong of oud gras heeft ook het grassenmengsel verschil. Rassen als timothee en rietzwenkgras wortelen dieper en zijn minder gevoelig dan raaigrassen.

Ook voor de koeien was het aardig warm, de luchtvochtigheid was gelukkig wel laag. Deze hitteperiode heeft voor een aantal tips gezorgd om de negatieve impact van de hitte voor de dieren te beperken:
• Zorg in de stal voor een goed klimaat, hiermee is de melkproductie en de vruchtbaarheid op peil te houden. Hierbij moet worden gelet op voldoende ventilatie/luchtverplaatsing, ruimte, isolatie en geen directe lichtinval bij ligplaatsen
• Koel de binnenkomende lucht een paar graden, dit kan door middel van bijvoorbeeld hoge druk verneveling
• Gebruik detectiemiddelen om onder moeilijke omstandigheden tocht waar te nemen
• Houd koeien binnen of laat ze alleen ’s nachts naar buiten. Weidegang is onderschikt aan de bescherming die een goede stal kan bieden
• Zorg voor voldoende en schoon water en vers en fris voer. Eventueel kan er een keer vaker per dag worden gevoerd zodat het voer langer fris blijft
• Vergeet kalveren en jongvee niet. Kalveriglo’s kunnen in de zon enorm heet worden.

Uiergezondheid en klauwproblemen ontstaan ook meer bij hittestress. Doordat de dieren meer staan bij hittestress en minder voer opnemen neemt de kans op klauwproblemen zoals zoolkneuzingen en witte lijn toe. Ook kunnen de kalveren die de komende maanden geboren worden wat lichter en minder vitaal zijn.

Voor meer informatie: https://www.boerderij.nl/…/Droogte-en-hitte-wat-leert-de-m…/