Verandering melkveehouder(ij)

Mooi gezegd, maar niet altijd makkelijk. Gelijk heeft hij echter wel, we kunnen niet doorgaan zoals we nu met elkaar allemaal doen, wij zullen ons terdege moeten beseffen dat het milieu en de biodiversiteit een grote rol gaan spelen op melkvee bedrijven. Een melkveehouder zal meer rekening met de wensen en de grillen van de consument moeten gaan houden, of ze willen of niet. De consument is uiteindelijk de klant die betaald, en in de praktijk is het dan ook wie betaald die bepaald. Nu gaat het betalen nog niet zo heel hard, maar ook de consument zal moeten begrijpen dat als ze een leefbaar platteland willen waar ze kunnen genieten en ontspannen, dat dit niet kan zonder de inspanning van de agrarische sector. Deze sector kan, net als de consument, niet voor niks of zelfs met verlies werken.

De agrarische sector zal weer gerespecteerd moeten worden door de consument maar ook beloond moeten. Het respecteren van de agrarische sector is een eerste stap in mijn ogen naar een grote omslag. Als er weer respect is voor de sector die voor ons voedsel zorgt, dan komt de motivatie bij de veehouders vanzelf, blijven de bedrijfsopvolgers gemotiveerd en zullen zij uiteindelijk ook beloont worden. De consument zal dan zeker bereid zijn om een paar cent meer te gaan betalen. Als dan ook nog eens de retailers hun verantwoordelijkheid hier in nemen door met een klein beetje minder winst genoegen te nemen, creëren we met elkaar een mooi en leefbaar platteland waarbij wij kunnen genieten en waarvan de veehouder zelf ook kan genieten en een goede boterham kan verdienen.

In onderstaande link is de visie van Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland, weergegeven over de melkveehouder:

http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10877880/039-melkveehouder-moet-veranderen-039?utm_source=Nieuwsbrief-Melk20-20Voer-16412-372&utm_medium=email&utm_campaign=Melk20-20Voer&idhash=4a2dec9780edd2322c3508b053c2601b#.WqrEr2AmqNY.facebook