Opname van 15 kg ds per dag uit ruwvoer valt niet altijd mee

Een koe moet gemiddeld in de lactatieperiode 15 kg ds per dag opnemen uit ruwvoer. Dit kan zijn uit alleen gras of gras in combinatie met mais en andere structuurrijke voeders. Echter, in de zomer is het vaak moeilijk om dit te halen in combinatie met weidegang. Na half juni loopt meestal de kwaliteit van het gras terug, dit zorgt voor een verminderde opname. Oorzaken van de verminderde kwaliteit kunnen droogte zijn, maar ook kunnen er problemen in het bemestingsplan zitten. Bij de meeste bedrijven is er geen verschil tussen maai- en weidepercelen qua bemesting. Vaak worden alle percelen worden meestal met drijfmest bemest waardoor er te weinig drijfmest is voor latere snedes daarnaast is ook de compensatieruimte voor kunstmest beperkt. Percelen die worden beweid zijn geen drijfmest nodig, drijfmest vermindert de smakelijkheid en zorgt voor een toename van de kans op salmonella. Door het weideperceel te maaien kunnen groeitrappen worden gerealiseerd en daarnaast zorgt dit ook voor smakelijk gras in de 2e helft van het seizoen waar voldoende melk van kan worden gegeven.

Naast dat de koeien last kunnen krijgen van hittestress bij hoge temperaturen kan ook het gras in de stress schieten door de droogte. Hierdoor neemt de kwaliteit en smakelijkheid af en zal de opname ook dalen.

De droge stof opname van 15 kg uit ruwvoer is van belang om structuur in de pens te houden om zo het risico op pensverzuring tegen te gaan. Daarnaast is het belangrijk omdat de dieren te veel krachtvoer krijgen bij een lagere ds-opname waardoor de krachtvoergift per 100 kg melk te hoog wordt en hierdoor ook weer te weinig structuur in de pens komt.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de droge stof opname op uw bedrijf te verhogen? Dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor het hele artikel zie: http://www.veearts.nl/2017/opname-15-kilo-droge-stof-uit-ruwvoer-valt-niet-altijd-mee/?utm_medium=email&utm_campaign=15+kilo+droge+stof+uit+ruwvoer+valt+niet+…&utm_source=YMLP-VA&utm_term=

Bron foto: https://www.dio-agro.nl/nieuws/boumatic-34-36-stands-xpedia-ix-1286.html