Resistentie bij schimmels onderbelicht probleem

Het aantal getroffen bedrijven met schimmels, zoals de Aspergillus Fumigatus, lijkt de afgelopen hiermee lijkt steeds verder toe te nemen. In 1998 werd voor het eerst in Nederland ontdekt dat de Aspergillus Fumigatus resistentie tegen fungiciden vertoonde. Arts-microbioloog Paul Verweij van de Radboud Universiteit, onderzoeker naar schimmels, stelt dat er wekelijks één overlijdensgeval valt toe te schrijven aan besmetting met Aspergillus Fumigatus. De sporen van deze schimmel zijn bijna overal aanwezig en verspreiden zich erg makkelijk. In de melkveehouderij zijn 2 soorten Aspergillus: de Aspergillus Fumigatus en de Aspergillus Terrus.

Het is vaak moeilijk om te ontdekken of er op een bedrijf deze schimmels in het spel zijn. Een besmetting met een van deze schimmels heeft als gevolg dat de conditie onder druk komt te staan en daarnaast komt de weerstand en gezondheid sterk onder druk te staan. Bij een verminderde penswerking is het voor de schimmel makkelijker om zich te nestelen in de darmen van de koe. Zodra de schimmel zich genesteld heeft in de darmen kan er een ontsteking van de darmwand ontstaan en er worden mycotoxinen geproduceerd.

Wanneer de productie onder druk staat of de koe ‘slijt’ te veel wordt er vaak gedacht aan een niet kloppend rantsoen. Dit wordt daarom vaak als eerste gecontroleerd en daarna worden er andere factoren zoals een weerstandsprobleem onderzocht. Echter, het is op dat moment ook van belang dat er aan schimmels wordt gedacht omdat hierbij op tijd moet worden ingegrepen. Zodra een koe besmet is met een Aspergillus schimmel komt dit ook in de mest terecht. Doordat de mest op het land wordt gebracht komt het ook weer in het voer terecht voor het jaar erop en zo blijft een bedrijf besmet en komt het in een vicieuze cirkel terecht. Deze vicieuze cirkel is te doorbreken door een zeer strak inkuilmanagement te hanteren en in te kuilen met een inkuilmiddel met v.n.l. azijnzuur en propionzuur en zónder melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën stimuleren de groei van gisten waardoor schimmels de kans krijgen om uit te groeien.

Uit een onderzoek van 2014 bleek dat, op dat moment, bij circa 35% aspergillus in het spijsverteringsstelsel van het dier aanwezig was. Enkele vormen van aspergillus scheidt onder meer gliotoxine uit, dit is een super(myco)toxine. Gliotoxine beschadigt de darmwand en verlaagt de weerstand tegen ziekten. Het is een sluipmoordenaar en bij een sterke concentratie hiervan kan dit zelfs tot de dood leiden. Er zijn maar enkele laboratoria in Nederland en Duitsland die het voer kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van schimmels. Hiervan variëren de kosten van 250 tot 800 euro, als hiermee vele problemen kunnen worden voorkomen betalen deze onderzoekskosten zich vanzelf terug.
Bron foto: https://www.maiscoach.nl/2013/10/21/broei-en-schimmel-in-de-kuil/