Het belang van een goede watervoorziening bij melkvee

Zodra er problemen zijn binnen een veestapel op een bedrijf wordt vaak direct gedacht aan problemen in de voeding, huisvesting of weerstand. Hierbij wordt de watervoorziening vaak vergeten terwijl dit zeer zeker van belang is voor de dieren. Een lacterende koe heeft een waterbehoefte variërend tussen de 100 tot 200 liter per dag. Dit is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en melkproductie. Een droogstaande koe heeft tot ongeveer 80 liter water per dag nodig. Gezien de waterbehoefte is het daarom van belang dat dit optimaal is voor de dieren.

De drinkwaterkwaliteit is afhankelijk van onderstaande factoren:
• De smakelijkheid en geur: een koe kan zeer goed ruiken waardoor de koe ook kieskeurig is en minder zal gaan drinken zodra het water niet goed ruikt en/of niet goed smaakt
• De reinheid van bakken en leidingen: bij onreine drinkbakken ontstaat er een biofilm in de leidingen en drinkbakken. Een biofilm is een slijmerige laag wat bestaat uit voerresten en kiemresten. Hier ontstaan allerlei schimmels en bacteriën die een hoog risico vormen voor de gezondheid.
• De keuze uit leidingwater of grondwater: zodra er grondwater wordt gebruikt moeten er in sommige gebieden van Nederland wel de juiste filters worden gebruikt om een goede kwaliteit drinkwater te krijgen. Bij leidingwater is de kans aanwezig dat de druk hiervan te laag is voor een goede aanvoer.

In de afgelopen jaren zagen wij dat er steeds meer vraag kwam naar een eigen bronwater voorziening. Echter is niet in heel Nederland de kwaliteit voldoende hiervoor. Op de zandgronden met een kleine hoeveelheid ijzer, is het water prima op kwaliteit te krijgen, echter in het westen op de veengronden zitten er zoveel gassen in de bodem dat het hier vaak te duur wordt om hier een bron te maken. Met het zuiveren is het belangrijk dat de smakelijkheid van het water wel behouden blijft, als het water te veel wordt gezuiverd gaat ook de smakelijkheid verloren. Echter door zuurstof aan het water toe te voegen blijft de smakelijkheid vaak wel behouden.

Een signaal dat de watervoorziening niet op orde is, is te zien zodra de koeien na het weiden of na het melken direct een of meerdere drinkbakken leeg drinken. Koeien horen, verspreid over de dag en over alle waterbakken, een constante wateropname te hebben.

Tevens is het van belang dat veehouders zelf ook af en toe het water controleren. Dit is al eenvoudig te doen door bij alle drinkbakken de helderheid, de mate van bezinksel, geur en kleur te controleren. Zodra de drinkbakken helder water bevatten, met weinig bezinksel en geen geur, is er 85% kans op goed drinkwater.

Tot slot is het van belang dat u als veehouder ook het drinkwater van uw dieren regelmatig eens laat onderzoeken door onafhankelijk laboratorium. Met zo’n onderzoek komt vaak veel extra informatie vrij wel wij als onafhankelijke veevoedingsadvieseur goed kunnen gebruiken. De mineralen en spoorelementen die tijdens dit onderzoek worden onderzocht kunnen vaak in een goed advies mee genomen worden en waarmee u vaak ook op de aanvullende mineralen bij uw dieren kunt besparen, maar ook kan hier soms een oorzaak in worden gevonden waarom er bepaalde onduidelijke klachten op uw bedrijf aanwezig zijn.

Bron foto: http://davidrozing.photoshelter.com/image/I0000K5_SX8kxQI8