Hebben uw dieren voldoende natuurlijke weerstand

Het Schmallenberg-virus rukt in de melkveesector steeds verder op. De eerste officiële berichten over misvormde kalveren zijn inmiddels naar buiten gekomen, maar het is niet ondenkbaar dat het hier gaat om een topje van de ijsberg.

De onzekerheid over de gevolgen voor de gezondheid van de veestapel neemt dan ook merkbaar toe. De vraag die u zich als melkveehouder regelmatig stelt is hoe u de gezondheid en weerstand van uw vee op een optimaal niveau houdt. Het antwoord lijkt simpel: goed voeren. Maar toch leidt dat in de praktijk tot problemen.

Als onafhankelijk deskundige zien wij regelmatig dat rantsoenen, samengesteld door uw voeradviseur, te eenzijdig en onvoldoende uitgebalanceerd zijn. Met name omdat bij de samenstelling niet wordt gekeken naar belangrijke stoffen als sporenelementen, mineralen en vitaminen. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat adviseurs het nut van de verschillende stoffen niet kennen en niet weten wat de juiste verhoudingen zijn. Anderzijds zijn voeradviseurs vaak genoodzaakt om te kiezen uit vijftal verschillende mengsels. Daar moet de veehouder het dus mee doen.

Een ander probleem waardoor de weerstand van uw dieren onder druk staat is de kwaliteit van het ruwvoer. Door de strenge overheidsregels mag er minder bemest worden en lopen de opbrengst en kwaliteit terug. Dit is iets wat veel veehouders niet willen. Ze trachten dit op te lossen door te kiezen voor andere grasmengsels die sneller groeien, maar wel meer opbrengst geven. Vaak gaat dit echter ten koste van de structuur, waardoor u structuur bij moet voeren. Enkele jaren geleden was dit bijna ondenkbaar.

Bron van ellende

In december 2011 meldde het vakblad Melkvee dat ‘mais op veel bedrijven een bron van ellende’ aan het worden is. Ook dergelijke signalen leiden tot de vraag of de weerstand van uw melkvee wel optimaal is. En vervolgens de vraag of dit niet de oorzaak is voor het ontstaan van nieuwe ziektes, zoals nu het Schmallenberg-virus!

Mais uit het rantsoen halen kan, meer bemesten is niet de oplossing. De oplossing ligt echter toch op een geheel ander terrein: uw adviseur moet kijken naar de koe en haar gezondheid en op die basis u een goed advies geven. Dat geldt ook voor de mineralen, sporenelementen en vitamines, die een belangrijke functie vervullen om de weerstand en gezondheid op niveau te houden. In het rapport weerbaar vee, opgesteld in samenwerking met de LTO, wordt het belang nog eens onderstreept. Onder andere wordt geconstateerd dat ook de huid en de slijmvliezen een zeer cruciale rol spelen. Immers deze twee komen vaak als eerste in aanraking met een niet gewenste bacterie, schimmel of virus.

Dit is van groot belang in het kader van het Schmallenberg-virus, maar ook IBR of BVD. Bij een gezonde koe is de weerstand immers optimaal en hebben ziekteverwekers die via de huid of de slijmvliezen bijna geen kans meer.

De oplossing hoeft voor u als veehouder niet moeilijk te zijn. U kunt uw dieren binnen houden, in gesloten stallen zetten met een klimaatregeling en luchtzuivering en gaan werken met hygiëne en luchtsluizen. Dit lijkt erg overdreven maar als we kijken naar de praktijk dan komt dit wel steeds dichterbij. Een dergelijke oplossing zal voor het grote publiek, de consumenten, en wellicht ook voor u niet acceptabel zijn. Er is gelukkig een beter en goedkoper alternatief voor optimale bescherming.
Als veehouder moet er voor zorgen dat uw dieren voldoende antioxidanten binnen krijgen. Deze zijn van essentieel belang voor een weerstand op de huid. Hierbij moet u onder meer denken aan Vitamine A en D3 en Zink. Maar ook Selenium en Vitamine E spelen een belangrijke rol in.

Wellicht dat u denkt dat uw dieren deze stoffen al via krachtvoer of mineralen supplementen binnen krijgen. Dat is deels waar. Echter, het gaat steeds om de juiste verhoudingen! Als voorbeeld Natriumseleniet of organisch selenium. Natriumseleniet is bij overdaad zeer giftig. Bij de organische vorm is dit veel minder hoewel ook hier geldt dat overdaad wel kan schaden. Daarnaast weten we ook dat een verkeerde verhouding tussen Selenium en vitamine E juist uierontsteking kan veroorzaken. En een tekort aan onder andere Vitamine D3 belemmert de opname en de benutting van Calcium en andere stoffen.

De kern is dat een goede balans tussen enerzijds voer en anderzijds vitaminen, sporenelementen en mineralen, een optimale weerstand en gezondheid opleveren.

Veevoedingsadviesbureau Nijhof analyseert welke grondstoffen u kunt gebruiken. Wij berekenen voor ieder bedrijf waaraan een goed mineralen mengsel moet voldoen. Zonder dat uw voersaldo of rendement onder druk komt te staan of de voerkosten gaan stijgen. Sterker nog: er is eerder een daling van de kosten!

Samen met u zorgen wij ervoor dat uw kostbare melkvee alle belangrijke voedingstoffen krijgt. In de juiste verhouding en vorm die van levensbelang zijn en de weerstand op een natuurlijke manier op niveau houdt. Uw dieren zullen u belonen met een hoger rendement, minder kosten en meer arbeidsvreugde.

Terug